Willem III van Avesnes, 12871337 (aged 50 years)

Name
Willem III /van Avesnes/
Given names
Willem III
Surname prefix
van
Surname
Avesnes
Nickname
Willem de Goede
Birth
Birth of a brother
Birth of a half-brother
Birth of a half-brother
1290 (aged 3 years)
Birth of a half-brother
1291 (aged 4 years)
Birth of a half-sister
Death of a father
Civil marriage
Civil marriage
Birth of a son
Birth of a son
1306 (aged 19 years)
UNKNOWN
1309 (aged 22 years)
Birth of a son
Death of a mother
Birth of a daughter
1311 (aged 24 years)
Marriage of a half-sister
Birth of a daughter
Birth of a daughter
1315 (aged 28 years)
Death of a son
1316 (aged 29 years)
Death of a sister
Marriage of a brother
Marriage of a half-brother
Birth of a son
1317 (aged 30 years)
Marriage of a half-sister
Birth of a daughter
Birth of a daughter
1323 (aged 36 years)
Marriage of a daughter
Birth of a son
1325 (aged 38 years)
Birth of a son
1325 (aged 38 years)
UNKNOWN
Marriage of a half-sister

Jan van Foreest (genoemd 1324 - 1349), ambachtsheer van de Rijnlandse ambachtsheerlijkheden Middelburg, Spoelwijk, Nieuwkoop en Foreest, en leenman van de 'Baten' onder Koudekerk aan den Rijn.
-
Jan van Foreest werd geboren als zoon van Herpert van Foreest (genoemd 1278 - overleden 1283). De naam van zijn moeder is onbekend. In 1327 trouwde hij met joncfr. Alijt (overleden 1350). Zij kregen drie zonen. De oudste zoon Herpert zou zijn vad er opvolgen als ambachtsheer in het Rijnland.
-
In opdracht van graaf Willem III van Holland nam Jan van Foreest in 1333 deel aan een plundertocht in het Sticht. Onder leiding van Willem van Duivenvoorde werd onder meer de stad Geyne verwoest. De Utrechtse bisschop Jan III van Diest sprak verv olgens de ban uit over de deelnemers, die in 1334 weer werd opgeheven.
In opdracht van graaf Willem III van Holland nam Jan van Foreest in 1333 deel aan een plundertocht in het Sticht. Onder leiding van Willem van Duivenvoorde werd onder meer de stad Geyne verwoest. De Utrechtse bisschop Jan III van Diest sprak verv olgens de ban uit over de deelnemers, die in 1334 weer werd opgeheven.

Death of a daughter
1327 (aged 40 years)
Marriage of a daughter
Death of a son
1328 (aged 41 years)
Marriage of a brother
Birth of a grandson
Birth of a grandson
Birth of a granddaughter
about 1330 (aged 43 years)
Birth of a granddaughter
Marriage of a daughter
Birth of a grandson
Birth of a grandson
Birth of a granddaughter
about 1336 (aged 49 years)
Marriage of a son
Birth of a granddaughter
about 1337 (0 after death)
Birth of a grandson
about 1337 (0 after death)
Death
Title
Graaf
Family with parents
father
mother
Civil marriage Civil marriage1270
4 years
elder sister
12731317
Birth: 1273 26 22 Valenciennes, Frankrijk
Death: October 26, 1317
8 years
elder sister
12801354
Birth: 1280 33 29 Valenciennes, Frankrijk
Death: August 28, 1354Bourbonnais, Frankrijk
8 years
himself
2 years
younger brother
Father’s family with Ymsoete
father
stepmother
Civil marriage Civil marriage
half-sister
12741342
Birth: 1274 27 Valenciennes, Frankrijk
Death: October 18, 1342Valenciennes, Frankrijk
17 years
half-brother
1 year
half-brother
2 years
half-brother
2 years
half-sister
Family with Alida van de Gheijne
himself
wife
Civil marriage Civil marriage1305
2 years
son
Family with Johanna van Valois
himself
wife
Civil marriage Civil marriageMay 23, 1305Longpont, Frankrijk
daughter
son
6 years
daughter
4 years
daughter
19 months
daughter
3 years
son
7 years
daughter
3 years
son
Family with NN de Moor
himself
wife
UNKNOWN UNKNOWN1309
2 years
son
Family with Geertruyd Boudewijnsdr van de Poele
himself
wife
UNKNOWN UNKNOWN1326
-5 years
daughter
13201374
Birth: 1320 33 20 Le Quesnoy, Henegouwen
Death: 1374
6 years
son
Note

Levensloop
Voordat hij zijn vader opvolgde nam hij als zeventienjarige deel aan de Slag bij Zierikzee in 1304 tegen het graafschap Vlaanderen.
Hij volgde in 1304 zijn vader, graaf Jan II van Avesnes, op als graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland en zette de strijd met de Vlaamse erfvijanden met wisselende hevigheid voort tot de Vrede van Parijs (6 maart 1323), waarbij de graaf van Vla anderen van alle leenheerschappij over Zeeland Bewestenschelde afzag. Inmiddels had hij zich weten op te werpen tot de feitelijke meester in het Sticht Utrecht, terwijl hij verderging met zijn macht over Friesland uit te breiden.
Willem was legeraanvoerder van het Franse leger tijdens de Slag bij Kassel in 1328. Het Franse leger versloeg de Vlamingen onder Nicolaas Zannekin toen zij rebelleerden tegen hun graaf Lodewijk I van Nevers.
Onder de vorsten van de Nederlanden gold Willem als de invloedrijkste bondgenoot, door huwelijksallianties of op andere wijze. Zo wordt hij wel de schoonvader van Europa genoemd. Lodewijk IV van Beieren, die zijn verkiezing tot Rooms-koning mede aan Willem te danken had, trad in 1324 in het huwelijk met diens dochter Margaretha, terwijl de jongere dochter Johanna aan de Gulikse troonopvolger, Willem van Gulik, werd uitgehuwelijkt. Eduard III kon zich met zijn hulp van de Engelse tro o n m eester maken en huwde zijn derde dochter, Filippa van Henegouwen, op 29 mei 1328.
Hoewel Willem in 1305 in het huwelijk was getreden met Johanna van Valois, een nicht van koning Filips IV van Frankrijk (ze was een dochter van Filips broer Charles van Valois en zuster van de latere koning Filips VI van Frankrijk), belette hem d it niet als vertegenwoordiger van de Engelse vorst op te treden bij pogingen om de vorsten in de Nederlanden tot een anti-Franse coalitie over te halen. Zijn streven naar pacificatie in het binnenland bezorgde hem bij latere geschiedschrijve r s z i jn bijnaam. Tijdens zijn regering werden de tresorie en de kanselarij doeltreffend ingericht, terwijl de effectiviteit van de grafelijke raad toenam.
Zijn broer Jan van Beaumont had een groot deel van de graafschappen in bezit: naast bezittingen in Henegouwen bezat hij uiteen liggende gebieden 'van Tholen tot Texel, van Beverwijk en Wijk aan Zee tot Gouda en Schoonhoven'.

Note

Keizer in zijn eigen rijk
Willem beschouwde zich als principe in regno suo, als keizer in zijn eigen rijk. Op grond daarvan nam hij het recht zijn onderdanen te mogen edelen. De bekendste adelsverheffing door Willem III is die van Gerard Aleswijnsz. († 1354/55), waarvan e en 'echte' adelsbrief is overgeleverd. Gerard was griffier van de Kanselarij, en protegé van de graaf en had 1/16de portie in de herbedijking van de Zwijndrechtse Waard en kreeg het deel dat onder de naam Rijsoord bekend was toegewezen. Gera r d w a s niet 'welgeboren' maar stamde uit een Leids poortersgeslacht. Voor het verkrijgen van de ambachtsheerlijke rechten op Rijsoord was een adellijke titel onontbeerlijk. Op 1 mei 1332 adelde Willem Gerard en zijn zoon Allewijn naar Zeeuw s re c ht, en verkocht hen de heerlijkheid op afbetaling, wat na acht jaar in 1340 geheel was voldaan. Door deze adelsverheffing ontstond een nieuw adellijk geslacht dat zich Van Rijsoirde noemde.
Naast erfelijke adelsverheffing verleende Willem ook welgeborenschap voor het leven, zoals in 1325 aan Hein Andriesz. en enkele verwanten. Dit soort verleningen van adelsbrieven had meer te maken met de schotvrijdom die eraan gekoppeld was.

Note

Ererede van Heraut Gelre
Van Willem III is een ererede opgenomen in de indrukwekkende reeks van het wapenboek Gelre. Ereredes zijn korte gedichten waarin de heraut een overzicht geeft van de eervolle wapenfeiten van tijdens het leven van een ridder met afbeelding van zij n wapen. Enkele anderen in deze reeks zijn Willem II/VII van Gulik en Reinoud I van Valkenburg.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenboek_Gelre

Note

Johanna van Valois (1294- Fontenelle, 7 maart 1352) was een dochter van Karel van Valois en van Margaretha van Anjou. In 1305 huwde zij met Willem van Avesnes, graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland. In 1322 wordt zij vrouwe van Maing. Na de do od van haar echtgenoot in 1337, wordt zij religieuze en trekt zij zich terug in de abdij van Fontenelle, bij Maing, waar haar dochter Isabella en haar kleindochter Anna van Beieren haar komen vervoegen. Johanna kwam tussen om Henegouwen te v r i j w a ren van de gevolgen van het Frans-Engels conflict. In 1399 ontvangt zij haar schoonzoon, Edward III van Engeland in de abdij van Fontenelle om de geesten te bedaren. Zij begeeft zich naar Parijs om te overleggen met haar broer Filips V I va n Fr a nk rijk en naar Gent naar haar dochter Filippa.
[bewerk] Kinderen
Jan (1306-1316)
Willem, (1307-1345) graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen
Margaretha (1310-1356), gehuwd met de Duitse keizer Lodewijk de Beier
Filippa (1311-1369) gehuwd met Eduard III van Engeland
Johanna, (1315-1374), in 1334 gehuwd met graaf Willem VI van Gulik
Agnes, overleden na 1327
Isabelle (1323-1361), in 1354 gehuwd met Robert van Namen (1323-1391), heer van Beaufort-en-Argonne,
Lodewijk (1325-1328).
http://www.kareldegrote.nl/Reeks_3_De_Wit_I.htm

Media object
Willem_de_Goede.jpg
Willem_de_Goede.jpg
Media object
William_III_Heessel.jpg
William_III_Heessel.jpg
Note: William III Graaf van Holland geschilderd door Hendrik van Heessel
Media object
willemavesnes.png
willemavesnes.png
Media object
willem3veroordeling.jpg
willem3veroordeling.jpg
Note: Matthijs Balen beschreef in 1677 hoe Willem III een geschil afhandelde:

Matthijs Balen beschreef in 1677 hoe Willem III een geschil afhandelde:
In het jaar 1336 had de baljuw in de buurt van het huidige Hendrik-Ido-Ambacht geprobeerd een koe te kopen van een boer. Toen de boer weigerde, verwisselde hij de koe met een andere die er op leek om zo toch in het bezit van de koe te komen. De b enadeelde boer trok naar Valenciennes (een reis van 250 km), waar graaf Willem III ernstig ziek te bed lag, om daar zijn recht te bepleiten.
De graaf ontbood de schout van Dordrecht en zijn neef de baljuw en veroordeelde de baljuw tot het betalen van een vergoeding van 100 gouden kronen. Ondanks het feit dat het een enorm bedrag was, ging de baljuw graag akkoord - echter vergiste hij zich hierin. De graaf vervolgde dat weliswaar de boer tevreden was, maar de graaf nog niet. Hij veroordeelde de baljuw ter dood, liet een priester komen om hem de biecht af te nemen en liet de man met diens eigen zwaard onthoofden. De schout mocht het lijk van zijn neef mee nemen naar Dordrecht om het daar te begraven.

Media object
WillemdeGoedeSenaat.jpg
WillemdeGoedeSenaat.jpg