Cornelis Cornelisz De Oude Breetvelt, 1577

Name
Cornelis Cornelisz De Oude /Breetvelt/
Family with parents
father
Breetvelt_1544.jpg
15121566
Birth: before 1512 22 12
Death: after 1566Zevenhuizen, Zuid-Holland, Nederland
mother
14901570
Birth: 1490Zevenhuizen, Zuid-Holland, Nederland
Death: 1570Zevenhuizen, Zuid-Holland, Nederland
Civil marriage Civil marriageabout 1532Zevenhuizen, Zuid-Holland, Nederland
brother
Birth: Zevenhuizen, Zuid-Holland, Nederland
Death:
himself
brother
brother
brother
brother
brother
Breetvelt_1544.jpg
Birth: Bleiswijk
Death: Zevenhuizen, Zuid-Holland, Nederland
younger brother
Breetvelt_1544.jpg
15321609
Birth: about 1532 20 42 Bleiswijk
Death: before May 16, 1609
4 years
younger brother
15351612
Birth: about 1535 23 45 Bleiswijk
Death: before September 18, 1612
Shared note

De oudste die zich te Zevenhuizen Breetveld noemde was Neel of Comelis Comelisz oude Breetveld, die in 1544 een woning en 11 morgen land bezat. In 1557 was hij niet
meer in leven, hetgeen hieruit blijkt, doordat zijn weduwe dan een tiende penning koopt voor het door hem nagelaten huis en 5 1/2 morgen land, zulks voor de somma van 2 stuivers en 6 denare. Dat hij ook taxateur of gezworene van de tiende penning van Zevenhuizen was, blijkt uit de „Somma Totalis der tiende penning" d.d. 19-6-1557, aangezien dan als vervanger wordt genoemd Dirck Adriaensz en wel ten tijde van de schout Frans Adriaensz. Meer dan waarschijnlijk hebben Dirck en Frans „ V a n d e r Bouckhorst" geheten, en waren zij zoons van Adriaen Claesz (Van der Bouckhorst), welke laatstgenoemde in 1538 te Streefkkerk was overleden (1). De vroegste gegevens omtrent het geslacht Breetvelt zijn derhalve te vinden in de regi st er s d er t i en de penning van Zevenhuizen anno 1544, 1555, 1557, 1561/2 (vide de Staten van Holland vóór 1572, nrs. 423, 852, 1172 en 1499, A.R.A. 's-Gravenhage). Gens Nostra 16de jaargang 1961.