Jan Aelman van Holland, 13101389 (aged 79 years)

Name
Jan Aelman /van Holland/
Given names
Jan Aelman
Surname prefix
van
Surname
Holland
Birth
Occupation
Ridder, Baljuw van Henegouwen, heer van Woerden
Birth of a half-sister
Death of a paternal grandmother
Birth of a half-sister
Birth of a half-sister
1315 (aged 5 years)
Death of a half-brother
1316 (aged 6 years)
Birth of a half-brother
1317 (aged 7 years)
Birth of a half-sister
Birth of a half-sister
1323 (aged 13 years)
Marriage of a half-sister
Birth of a half-brother
1325 (aged 15 years)
Birth of a half-brother
1325 (aged 15 years)
Marriage of a parent
Death of a half-sister
1327 (aged 17 years)
Marriage of a half-sister
Death of a half-brother
1328 (aged 18 years)
Marriage of a half-sister
Marriage of a half-brother
Death of a father
Birth of a son
1340 (aged 30 years)
Birth of a son
1340 (aged 30 years)
Birth of a son
1340 (aged 30 years)
Birth of a son
Civil marriage
Birth of a son
Death of a half-brother
Birth of a son
1345 (aged 35 years)
Death of a wife
Death of a half-brother
Marriage of a half-brother
Death of a half-sister
Burial of a half-sister
Birth of a grandson
about 1360 (aged 50 years)
Death of a half-sister
1361 (aged 51 years)
Death of a half-sister
Death of a half-sister
1374 (aged 64 years)
Death of a half-sister
1374 (aged 64 years)
Civil marriage
Birth of a son
Marriage of a son
Birth of a grandson
Death of a mother
Birth of a daughter
Note: found birtdate 1356, but does not match with mothers dead
Death
Title
Ridder
Family with parents
father
mother
UNKNOWN UNKNOWN1309
2 years
himself
Father’s family with Alida van de Gheijne
father
stepmother
Civil marriage Civil marriage1305
2 years
half-brother
Father’s family with Johanna van Valois
father
stepmother
Civil marriage Civil marriageMay 23, 1305Longpont, Frankrijk
half-sister
half-brother
6 years
half-sister
4 years
half-sister
19 months
half-sister
3 years
half-brother
7 years
half-sister
3 years
half-brother
Father’s family with Geertruyd Boudewijnsdr van de Poele
father
stepmother
UNKNOWN UNKNOWN1326
-5 years
half-sister
13201374
Birth: 1320 33 20 Le Quesnoy, Henegouwen
Death: 1374
6 years
half-brother
Family with Justine Huugsdr de Gouwer van Coudekerke
himself
wife
Civil marriage Civil marriageDecember 14, 1344
-4 years
son
1 year
son
5 years
son
13441422
Birth: December 14, 1344 34 54
Death: September 5, 1422Valenciennes, Frankrijk
daughter
Family with Mechteld van Wulverhorst
himself
wife
Civil marriage Civil marriageJanuary 27, 1375
11 months
son
Family with NN Ernestdr de Moor?
himself
partner
son
1 year
son
6 years
son
Shared note
Note
Note

Ridder. Bastaardzoon van Willem III bij een jonkvrouw uit het Brabantse geslacht De Moor.Genoemd als bastaardbroeder van Graaf Willem IV en Keizerin Margaretha, en als bastaardoom van de Graven Willem V enAlbrecht. Stamvader van het geslacht Alem an(s).De kinderen van Jan Aelman zijn waarschijnlijk allen bastaarden, omdat alle lenen vervielen aan de graaf.31 mei 1339: Door Graaf Willem IV op beleend met de goederen de graaf aanbestorven van Jan Bartouds.1343/4: Vergezelde in Graaf Wi l l e m I V op diens bedevaart naar het Heilige Land.5 juni 1346: Door Keizerin Margaretha opnieuw beleend met de goederen afkomstig van Jan Bartouds.27 oktober 1346: door Keizerin Margaretha beleend met het Land van Woerden, 100 tmp per jaar u it A ms t e ll an d en 200 tmp perjaar uit het Land van Woerden.6 oktober 1352: Door Graaf Willem V begiftigd met de goederen afkomstig van Jan Bartouds (die bestonden uit land teSchotervlieland onder Haarlem) omdat hij in dienst van de Graaf va n H oll and t e Utr ech t gevangen had gezeten, waarna hijde goederen weer opdroeg aan de graaf.1 december 1356: Door Graaf Willem V beleend met het huis Te Nesse onder Linschoten en onderhorigheden, de graafaanbestorven van Zweder van der Nesse , ne ef v an d e t w eede vrou w van Jan Aelman.1372: Door Hertog Albrecht gezonden naar Noyon om te onderhandelen over een huwelijk tussen de latere Graaf Willem VIen Maria van Frankrijk.10 juni 1377: Genoemd als eigenaar van de heerlijkheden Cu rie e n Dev aing in H e negou wen.5 januari 1380: zegelend als raad van Henegouwen met Hertog Albrech.24 september: 1386 optredend als leengetuige van de Graaf van Oostervant.

Note

Jan Aelman vergezelde zijn halfbroer graaf Willem IV van Holland naar het Heilige Land. In 1352 schonk graaf Willem V hem landerijen onder Haarlem omdat hij in zijn dienst in Utrecht gevangen had gezeten. In 1356 werd hij beleend met het Huis TeN esse onder Linschoten. In 1372 stuurde hertog Albrecht, graaf van Holland, hem naar Frankrijk om te onderhandelen over het huwelijk van de latere graaf Willem IV met Margaretha van Bourgondië. Hij was lid van de raad van Henegouwen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Aelman

Media object
jan_aelman_1320.jpg
jan_aelman_1320.jpg
Media object
Alemans_wapen.png
Alemans_wapen.png
Media object
aelman.jpg
aelman.jpg
Media object
Jan Aelman op glasvenster St.-Servaasabdij te Utrecht
Jan Aelman op glasvenster St.-Servaasabdij te Utrecht
Note: Afbeelding van een glasvenster of van de deuren van een tryptiek uit de kapel van de St.-Servaasabdij te Utrecht, met de voorstelling van twee geknielde ridders met hun echtgenotes en daaronder hun wapens. Links: Ernst van Wulverhorst en Margriet van Zuilen. Rechts: Jan Aelman en Mechteld van Wulverhorst (dochter van het linkerpaar).
Media object
Gezicht op huis Wulvenhorst gemaakt in 1732 door Cornelis Pronk.
Gezicht op huis Wulvenhorst gemaakt in 1732 door Cornelis Pronk.
Note: Wulvenhorst was een kasteel en adellijk huis bij Woerden in de Nederlandse provincie Utrecht. Het kasteel was naamgever van de heerlijkheid, het voormalig waterschap én de voormalige gemeente Wulverhorst. Sinds 1671 waren huis en heerlijkheid nie t langer in één hand.

Wulvenhorst was een kasteel en adellijk huis bij Woerden in de Nederlandse provincie Utrecht. Het kasteel was naamgever van de heerlijkheid, het voormalig waterschap én de voormalige gemeente Wulverhorst. Sinds 1671 waren huis en heerlijkheid nie t langer in één hand.

Kasteel

Het kasteel Wulvenhorst lag ten noorden van Linschoten op de oeverwal van het riviertje de Linschoten. Het zand van de geulafzettingen van de Linschoterstroom was een geschikte basis voor het kasteel. Het was gesitueerd tussen de vijver en de boo mgaard ten noorden van de huidige boerderij Wulvenhorst. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten fungeerde het als voorpost van Montfoort wat tot gevolg had dat het in 1418 verwoest werd en tot een ruïne verviel.

Bewoners en bezitters

In 1271 overleed de eerst bekende eigenaar van het kasteel, ridder Giselbertus Ruscus. In 1341 koopt ridder Ernst van Wulven van der Horst het kasteel, dat vervolgens zijn naam krijgt, samengevoegd tot Wulvenhorst. In 1342 verwerft hij ook de lag e rechtspraak in enkele gerechten rond het kasteel. In 1345 sticht Ernst met enkele medeparochianen een kapel bij het kasteel dat toen onder de parochie Woerden viel. Na de verwoesting van het kasteel was deze kapel in 1421 dusdanig in verval g e r aakt dat de Utrechtse bisschop Frederik van Blankenheim op verzoek van Jan II burggraaf van Montfoort de vicarie als eeuwige kapelanie overbracht op een altaar in de kerk van Montfoort.

Een dochter van Ernst, Machteld, trouwt met Jan Aelman; een andere dochter, Lutgard, trouwt met Gerrit van Polanen, zoon van Jan I van Polanen. Na zijn dood hertrouwt ze met Gijsbert van Nijenrode die rond 1382 leenman van de bisschop van Utrecht is wegens Wulvenhorst. In 1394 wordt Lutgard er zelf mee beleend, onder hulderschap van haar zoon Alfert van Polanen. In 1412 wordt Lutgards zoon Willem van Polanen beleend met Wulvenhorst. In de leenregisters wordt het goed omschreven als D a t h uys ten Wulvenhorst mitten hofsteden, .

In 1416 of 1417 worden het kasteel, leenmannen en enige andere goederen en rechten door Willem van Polanen verkocht aan zijn neef, Jan II van Montfoort, burggraaf van Montfoort. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten wordt het kasteel in 1418 v erwoest en het blijft daarna een ruïne.

De Van Montfoorts en later de Merodes houden de ruïne en de overige bezittingen tot 1649/1650 in hun bezit, wanneer zij de ruïne met omliggende landerijen en enkele heerlijkheden verkopen aan de Engelsman John Webster. Deze vestigde zich in de dw arshuisboerderij ten zuiden van de ruïne, die hij vervolgens ingrijpend vergrootte en verfraaide. Deze boerderij werd voortaan het Huis te Wulverhorst genoemd.Na zijn overlijden in 1671 wordt het bezit gesplitst in huis en heerlijkheid. De am b a c h tsheerlijkheid Wulverhorst komt in bezit van de Amsterdammer Justus Bake en zich 'Heer van Wulverhorst'. Na diens overlijden erft zijn zoon, de dichter Laurens Bake de heerlijkheid.

De laatste eigenaar van het huis was Thomas Willem van Oudheusden (1810-1881), die kort na verwerving het landhuis in 1837 laat slopen.

Rijksbescherming

Het terrein is sinds 1968 rijksbeschermd onder nummer 45622. In het terrein bevinden zich ondergrondse muurresten van het kasteel uit de dertiende eeuw. Het enig zichtbare is het zuidelijke gedeelte van de middeleeuwse slotgracht, thans vergraven tot een vijver. In 2003 is in opdracht van RCE een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van de booronderzoeken heeft men besloten het te beschermen terrein te verkleinen. Het terrein heeft een landbouwbestemming en bestaat uit g r a sland.

Sinds 1973 is onder monumentennummer 25993 de langhuisboerderij met bijgebouw met halve vensters uit de achttiende eeuw rijksbeschermd. Even als het hek, de stenen pijlers en het botenhuis. Onder nummer 25994 is sinds 1973 de achttiende-eeuwse bo erderij met rieten zadeldak en een voorgevel met vlechtingen rijksbeschermd.

Bron: wikipedia