Cornelis Claesz. van Breetvelt, 15121566 (aged 54 years)

Breetvelt_1544.jpg
Name
Cornelis Claesz. /van Breetvelt/
Given names
Cornelis Claesz.
Surname prefix
van
Surname
Breetvelt
Note: ook vermeld als: Cornelis Claesz van Bleiswijk Alias Breetvelt
Birth
before 1512 22 12
Occupation
gezworene van Bleiswijk, ambachtsbewaarder ald. (1564-1566)
Birth of a brother
about 1520 (aged 8 years)
Marriage of parents
Birth of a brother
about 1521 (aged 9 years)
Birth of a brother
1525 (aged 13 years)
Death of a paternal grandfather
Civil marriage
about 1532 (aged 20 years)
Birth of a son
Birth of a son
Birth of a grandson
about 1550 (aged 38 years)
Birth of a granddaughter
Note: andere bron, geboren in Krimpen aan de IJssel
Death of a brother
1552 (aged 40 years)
Death of a brother
Death of a father
Death of a mother
about 1552 (aged 40 years)
Birth of a grandson
Marriage of a son
Marriage of a son
Burial of a father
Birth of a son
Birth of a son
Birth of a son
Death
after 1566 (aged 54 years)
Religion
Nederduits Gereformeerd
Family with parents
father
mother
Civil marriage Civil marriage1520Bleiswijk
-7 years
himself
9 years
younger brother
2 years
younger brother
5 years
younger brother
brother
Family with NN NN
himself
wife
Civil marriage Civil marriageabout 1532Zevenhuizen
son
son
son
son
son
son
son
Breetvelt_1544.jpg
Birth: Bleiswijk
Death: Zevenhuizen
son
Breetvelt_1544.jpg
15321609
Birth: about 1532 20 42 Bleiswijk
Death: before May 16, 1609
4 years
son
15351612
Birth: about 1535 23 45 Bleiswijk
Death:
Name

ook vermeld als: Cornelis Claesz van Bleiswijk Alias Breetvelt

Note

Gezworene van Bleiswijk 1562
Ambachtsbewaarder van Bleiswijk 1564-1566. (Ambachtbewaarder = benaming gegoede ingezetene, gekozen om met en tegenover den Schout de belangen van het ambacht te behartigen).

Note

Volgens andere bron: Geboren circa 1490 - Bleiswijk, , , Zuid-Holland, Nederland
Overleden in 1557 - Zevenhuizen, , , Zuid-Holland, Nederland, leeftijd ongeveer 67 jaar oud
"https://gw.geneanet.org/langee?n=breetvelt&oc=&p=cornelis+claesz"
-
Godsdienst: Nederduits Gereformeerd In 1525, 1533 en 1551 wonende te Zevenhuizen gaf in 1533 te kennen dat hij 52 of 53 jaar oud was. Van 1544-1557 gezworene te Zevenhuizen In 1544 Schout van Zevenhuizen (Schout: gerechtelijk dienaar van de Ambac htsheer werd ook in dit jaar vermeld met molen en kooi in Streefkerk. Hij bezat in 1544 een woning en 11 morgen land. In 1557 was hij niet meer in leven, hetgeen hieruit blijkt, doordat zijn weduwe dan een tiende penning koopt voor het door h e m n agelaten huis en 5½ morgen land, zulks voor de somma van 2 stuivers en 6 denare. Dat hij ook taxateur of gezworene van de tiende penning van Zevenhuizen was, blijkt uit de, Somma Totalis der tiende penning? d.d. 19-6-1557, aangezien da n a ls v e rva nger wordt genoemd Dirck Adriaensz en wel ten tijde van de schout Frans Adriaensz. Meer dan waarschijnlijk hebben Dirck en Frans, van der Bouckhorst geheten, en waren zij zoons van Adriaen Claesz (van der Bouckhorsf), welke laat stge noe mde i n 1538 te Streefkkerk was overleden. De vroegste gegevens omtrent het geslacht Breetvelf zijn derhalve te vinden in de registers der tiende penning van Zevenhuizen anno 1544, 1555, 1557, 1561/2 (vide de Staten van Holland vóór 15 72, n rs. 423, 85 2, 1117 en1499, A.R.A. ?s-Gravenhage). Uit het voorgaande blijkt derhalve dat Frans Adriaensz (Van der Bouckhorst) in 1577 Willem Cornelisz (Breetvelt) als schout heeft opgevolgd, terwijl Dirck Adriaensz (Van der Bouckhorst) in het zelf de jaa r C orn elis C ornelisz oude Breetvelt als gezworene opvolgde. Kennelijk bleven de benoemingen tot een dergelijk ambt in handen van bepaalde families. Tot hun broeders kunnen gerekend worden: Frans Cornelisz, die in 1544 gezw orene wa s ond er de s ch out Wil lem Cor nelisz (Breetvelt), Vincent Cornelisz, met 31 morgen land in 1544 en 1555, Joris Cornelisz, met 28 morgen land in 1544, Roelof Cornelisz, met 11 morgen land in 1544 en 1555, alsmede Pieter Cornelisz, met 2½ morgen akker s. De vo lge nde pers onen war enstellig wel zoons van Neel of Cornelis Cornelisz oude Breefvelt: Neef of Cornelis Cornelisz jonge Breetvelt, met in 1555 2 morgen land, in 1562 bezat hij een woning en 4½ morgen land, hij overlee d in 1578, dan Wil lem Corne lisz Br eetvel f, met in 1555 een woning en 27 morgen land, 1557 een woning en 29 morgen bruikbaar rijshout land en de nieuwe molen bij het IJsselremeer bezuiden Zevenhuizen, in 1562 bezat hij 33½ morgen land, hij h uwde blijkb aar op ou dere leeft ijd( 1570 ) met M argrieteJa ns (Goossen).

Media object
Breetvelt_1544.jpg
Breetvelt_1544.jpg
Note: Het eerste wapen en lakzegel werden het eerst gevoerd door Cornelis Claesz. van Breetvelt die het eerst de naam "van Breetvelt" voerde, het wapen toont de kleuren geel en blauw, wat staat voor adel en trouw, 2 patrijzen, welke voor vrolijkheid en positieviteit staan, het kruis is een vee-brandmerk, waar duidelijk de 7 van Zevenhuizen in verwerkt is.